Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski
Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski - Dane kontaktowe Kominiarz Kalisz - Zakres usług Kominiarz Kalisz - Z kominiarzem bezpieczniej! Kominiarz Kalisz zaprasza do współpracy Przystępne ceny usług kominiarskich Kominiarz Józef Nowakowski cieszy się zaufaniem wielu klientów Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski - www.kominiarz.kalisz.pl

Usługi kominiarskie Józef Nowakowski - Oferta

 • Okresowa kontrola (co najmniej raz w roku) stanu technicznej sprawności przewodów i podłączeń kominowych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami),

 • Czyszczenie przewodów kominowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836), a mianowicie:
  - czyszczenie przewodów dymowych 4 razy w roku,
  - czyszczenie przewodów spalinowych 2 razy w roku,
  - czyszczenie przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku
  ,

 • Odbiory techniczne przewodów kominowych w stanie surowym i gotowym w budynkach nowobudowanych, przebudowywanych oraz po kapitalnym remoncie,

 • Wydawanie opinii dla potrzeb np. gazowni, wydziału architektury, sanepidu itp.,

 • Profesjonalna obsługa budynków prywatnych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych itp.,

 • Inwentaryzacje i ekspertyzy przewodów kominowych,

 • Sprawdzanie przewodów kominowych pod względem ciągu i drożności,

 • Wydawanie opinii dotyczących prawidłowości podłączeń kominowych,

 • Wskazywanie miejsc na podłączenie urządzeń do komina,

 • Doradztwo techniczne i opiniowanie w dziedzinie przewodów kominowych,

 • Montaż i wymiana kratek wentylacyjnych itp.,

 • Zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami,

 • Inne specjalistyczne usługi kominiarskie.
Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski
Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski Kominiarz Kalisz - Strona główna Kominiarz Kalisz - Oferta Kominiarz Kalisz - Kontakt