Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski
Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski - Dane kontaktowe Kominiarz Kalisz - Zakres usług Kominiarz Kalisz - Z kominiarzem bezpieczniej! Kominiarz Kalisz zaprasza do współpracy Przystępne ceny usług kominiarskich Kominiarz Józef Nowakowski cieszy się zaufaniem wielu klientów Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski - www.kominiarz.kalisz.pl

Aktualne przepisy

 • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z 2006r),
 • PN-EN 1443:2005 - Kominy - Wymagania ogólne,
 • PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania,
 • PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary,
 • PN-B-02431-1:1999 - Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 - Wymagania,
 • PN-B-02411:1987 - Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania,
 • PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania,
 • PN-B-03430:1983/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania,
 • PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski
Usługi Kominiarskie Józef Nowakowski Kominiarz Kalisz - Strona główna Kominiarz Kalisz - Oferta Kominiarz Kalisz - Kontakt